Szukaj
Podaj dalej:
Szukaj
Podaj dalej:
Cieszymy się, że prace idą zgodnie z planem, są postępy w projektowaniu i jesteśmy coraz bliżej implementacji do nowego Wiejskiego Targu MarketPlace. Mamy ambitne cele i plany na przyszłość. Wieś Plus, a także ECAT E-commerce ma wiele interesujących projektów w trakcie realizacji, które niewątpliwie wzbogacają obie firmy w dostarczeniu dla klienta końcowego produktów i usług, które zaspokoją jego przynajmniej podstawowe potrzeby. MarketPlace Wiejski Targ jest jednym z nich. Oto kilka informacji dotyczących opisu postępów, jakie zaszły w ostatnim czasie:

O czym przeczytasz?

MVP Wiejskiego Targu Marketplace.

Już częściowo, mogliście zobaczyć pierwszą odsłonę naszego Wiejskiego Targu MarketPlace (UWAGA! Nowa odsłona Wiejskiego Targu będzie dostępna za około 3 miesiące), prosząc was o pomoc w wyborze skórki, inaczej szablonu. O którym to pisaliśmy w artykule: Jak chcesz, aby wyglądał Wiejski Targ MarketPlace? W ten sposób mogliście już zobaczyć postęp naszych prac. Wkrótce będziemy gotowi do pokazania Wam Minimum Viable Product (MVP). MVP pozwoli nam zweryfikować podstawowe funkcje i uzyskać informacje zwrotne od użytkowników, czyli Was.

marketplace-wiejskitarg.pl
Marketplace — WiejskiTarg.pl

Czym jest Minimum Viable Product (MVP)?

Minimum Viable Product (MVP) to koncept stosowany w dziedzinie rozwoju oprogramowania i projektowania produktów. Oznacza to najprostszy, najbardziej podstawowy produkt, który spełnia minimalne wymagania, aby zyskać akceptację i zainteresowanie potencjalnych klientów.

Głównym celem MVP jest szybkie wprowadzenie produktu na rynek, aby poznać reakcje klientów i zdobyć rzeczywistą opinię na temat jego funkcjonalności. W przeciwieństwie do kompletnego produktu koncept MVP może mieć ograniczoną funkcjonalność, podstawowy interfejs użytkownika i być pozbawiony zaawansowanych cech. Skupia się na dostarczeniu najważniejszych i kluczowych elementów, które rozwiązują konkretne problemy lub spełniają główne potrzeby użytkowników.

Koncepcja MVP ma na celu zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i umożliwienie szybkiego zbierania informacji zwrotnych od klientów. Dzięki temu można zidentyfikować błędy, wprowadzić niezbędne poprawki i dostosować produkt do rzeczywistych oczekiwań rynku. MVP jest często wykorzystywane w branży startupowej, gdzie czas wprowadzenia produktu na rynek i zdobycie wczesnej adopcji są kluczowe dla sukcesu.

Należy jednak pamiętać, że MVP nie jest końcową wersją produktu. To jedynie pierwszy krok, który pozwala na walidację koncepcjizbieranie danych do dalszego rozwoju. Po zebraniu informacji zwrotnych od klientów można rozwinąć i ulepszyć produkt, dodając kolejne funkcje i usprawnienia.

W skrócie, Minimum Viable Product (MVP) to najprostszy produkt, który spełnia minimalne wymagania i umożliwia zbieranie informacji zwrotnych od klientów. Jego celem jest szybkie wprowadzenie na rynek, walidacja koncepcjiiteracyjny rozwój na podstawie rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Co znaczy iteracyjny rozwój?

Iteracyjny rozwój oznacza podejście do tworzenia i udoskonalania produktu poprzez cykliczne powtarzanie procesu projektowego, implementacyjnego i oceny. W ramach iteracyjnego rozwoju projekt jest dzielony na serie krótkich cykli, zwanych iteracjami, które obejmują analizę, projektowanie, implementację, testowanie i ocenę.

Podstawową ideą iteracyjnego rozwoju jest ciągłe dostosowywanie i doskonalenie produktu na podstawie zgromadzonych informacji zwrotnych, wyników testów oraz rosnącej wiedzy na temat potrzeb użytkowników. Każda iteracja jest okazją do wprowadzenia poprawek, dodania nowych funkcji lub usprawnienia istniejących elementów.

Główne korzyści płynące z iteracyjnego rozwoju obejmują:

 1. Szybsze dostarczanie wartości: Dzięki cyklicznemu podejściu, można szybko wprowadzać kolejne wersje produktu, co umożliwia szybsze dostarczanie wartości klientom.
 2. Lepsza reakcja na zmiany: Iteracyjny proces pozwala na elastyczną reakcję na zmieniające się potrzeby klientów, trendy rynkowe i nowe wymagania. Dzięki temu można uniknąć wprowadzania dużych zmian na późniejszych etapach projektu.
 3. Poprawa jakości: Każda iteracja daje możliwość testowania, oceny i poprawiania produktu. Dzięki temu można szybko identyfikować błędy i niedoskonałości, co prowadzi do poprawy jakości ostatecznego produktu.
 4. Zaangażowanie klienta: Regularne prezentowanie i zbieranie informacji zwrotnych od klientów pozwala na ich aktywne zaangażowanie w proces rozwoju. Klienci mają możliwość wczesnego testowania produktu i wniesienia swoich sugestii i opinii.
 5. Redukcja ryzyka: Iteracyjne podejście pozwala na wcześniejsze wykrywanie potencjalnych problemów i ryzyk projektowych. Można je naprawiać na bieżąco, co minimalizuje ryzyko wystąpienia większych problemów w późniejszych fazach projektu.

W skrócie iteracyjny rozwój to podejście polegające na cyklicznym powtarzaniu procesu projektowego w celu dostosowywania i doskonalenia produktu na podstawie informacji zwrotnych. Dzięki temu można szybciej dostarczać wartość klientom, lepiej reagować na zmiany, poprawiać jakość i zaangażować klientów w proces rozwoju.

Co oznacza walidacja koncepcji.

Walidacja koncepcji odnosi się do procesu oceny i potwierdzenia, czy dany produkt, usługa lub pomysł ma potencjał do spełnienia potrzeb i oczekiwań rynku oraz jest opłacalny. Polega na zbieraniu dowodów i informacji, które potwierdzają, że koncepcja jest realistyczna i ma szansę na sukces.

Podczas walidacji koncepcji badane są różne czynniki, takie jak:

 1. Potrzeby rynku: Sprawdza się, czy istnieje rzeczywista potrzeba na produkt lub usługę oferowaną przez koncepcję. Analizuje się, czy istnieje dostateczne zapotrzebowanie na rynku i czy koncepcja może skutecznie rozwiązać te potrzeby.
 2. Unikalność: Ocenia się, czy koncepcja wyróżnia się na tle konkurencji i czy ma unikalne cechy lub korzyści, które przyciągną klientów. Analizuje się, czy istnieją inne podobne produkty lub usługi na rynku i jak koncepcja różni się od nich.
 3. Rentowność: Badane jest, czy koncepcja ma potencjał do generowania zysków i osiągnięcia opłacalności. Analizuje się model biznesowy, strukturę kosztów i prognozowane przychody, aby ocenić, czy koncepcja ma szanse na sukces finansowy.
 4. Wykonalność techniczna: Sprawdza się, czy koncepcja może być zrealizowana technicznie i czy istnieją odpowiednie zasoby, umiejętności i technologie do jej wdrożenia. Analizuje się możliwości techniczne, ograniczenia i potencjalne ryzyka związane z realizacją koncepcji.
 5. Opinie i informacje zwrotne: Ważnym elementem walidacji koncepcji jest gromadzenie opinii i informacji zwrotnych od potencjalnych klientów, ekspertów branżowych i innych interesariuszy. Analizuje się ich reakcje, sugestie i uwagi, aby ocenić, jak dobrze koncepcja jest przyjmowana i jakie są możliwości jej udoskonalenia.

Walidacja koncepcji jest kluczowym etapem w procesie rozwoju produktu lub usługi. Pozwala ona zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i potwierdzić, czy koncepcja ma potencjał do sukcesu na rynku. Jeśli koncepcja jest pozytywnie zwalidowana, można kontynuować dalszy rozwój, uwzględniając zgromadzone informacje zwrotne i doskonaląc produkt lub usługę.

Manager ECAT 3.0 w budowie.

Zbliża się, także wydanie MVP nowego Managera ECAT 3.0, który zastąpi obecny Manager 2.0. Manager 3.0 zostanie wprowadzony w wersji 1.0 jako produkt podstawowy do dalszego rozwoju. Będzie on przystosowany i skalowalny w procesie budowy biznesu międzynarodowego. To będzie prawdziwe Lamborghini w eCommerce, z którego będziemy korzystać! To bardzo zaawansowane i skalowalne narzędzie w dziedzinie eCommerce.

Manager 3.0 posłuży do integrowania różnych platform, na których prowadzone są sklepy, takich jak WordPress, Prestashop, Magento czy platformy SAAS takie jak Skyshop, RedCard, Shoper, a nawet Shopify, który jest światowym gigantem poprzez publiczne API. Oczywiście Wiejski Targ MarketPlace, będzie współpracował z Managerem 3.0, ale o tym innym razem. Dla nas jest ważne, aby zapewnić naszym użytkownikom elastyczności i dać wszelkie dostępne ułatwienia do handlu i zakupów w internecie.

manager ecat 2.0
Manager ECAT 2.0

Integracja z ECAT eCommerce.

Planujemy zintegrować system z ECAT eCommerce z Wiejskim targiem MarketPlace poprzez wspomniany wyżej Manager 3.0, co pozwoli na dodanie 760 000 produktów. Rejestrując się, bezpłatnie do Managera możesz osobiście sprawdzić, czy faktycznie dysponujemy taką bazą produktową. Zwróć uwagę, to duże zasoby, które zapewne przyciągną uwagę potencjalnych klientów. Skąd to wiemy? Tak już się dzieje. Na bazie tych produktów, którymi dysponujemy, robimy sprzedaż miesięczną na poziomie ponad 800 000 zł.

Sprzedaż w ECAT
Rzeczywista sprzedaż w ECAT E-commerce

A to dopiero początek […]
[…] planujemy zwiększyć naszą bazę produktową do ponad 2 milionów jeszcze do końca roku. To jest ambitny plan, ale do wykonania, gdyż automatyzujemy wszystkie procesy. Automatycznie będą podłączani producenci i hurtownicy do naszego Managera 3.0 bez udziału IT. Nowy system da nam przewagę, ponieważ bazy będą synchronizowały się w czasie rzeczywistym dla wszystkich stanów, a nie dla np. 3 hurtowni co 30 minut jak posiadają inne platformy. Ta technologia zostanie także wykorzystana w naszym Wiejskim Targu MarketPlace.

Program afiliacyjny.

Skuteczny program afiliacyjny będzie potężnym narzędziem marketingowym, przyciągającym operatorów sklepów i influencerów. To świetny sposób na zwiększenie świadomości marki i przyciągnięcie większej liczby klientów przy współudziale zainteresowanych ludzi, którzy chcą zarobić na polecaniu naszych usług. Warto skorzystać z możliwości, które daje program afiliacyjny w ramach platformy ECAT eCommerce oraz Programu Wieś Plus. Planowane jest dodanie różnych funkcji afiliacyjnych, takich jak:

Linki polecające lub Kody kuponów: np. na 10 zł, aby ktoś wykorzystał sobie na Wiejskim Targu. Jest to dobry pomysł, gdyż to pomoże na zwiększeniu ruchu w platformie i zachęcić nowych klientów do skorzystania z naszego Wiejskiego Targu. Z nowym Managerem 3.0 w końcu będziemy mogli ruszyć z marketingiem na pełnym gazie, bo obecnie działamy na 2,5% 🙂 naszych możliwości. Czy czujecie potencjał?

Revenue Sharing: Wdrożenie modelu Revenue Sharing, czyli podziału 2% przychodu z całego MarketPlace, brzmi interesująco? To zachęcająca forma motywacji dla dostawców i może przyciągnąć większą liczbę sprzedawców na naszą platformę Wiejski Targ MarketPlace. O tym będziemy dopiero mówić po starcie Wiejskiego Targu MarketPlace.

Centrum reklam i automatyzacja marketingu.

Wbudowanie centrum reklam i podłączenie systemów automatyzacji marketingu to ważne kroki w celu optymalizacji konwersji i zwiększenia liczby powracających klientów. Te narzędzia mogą pomóc w skuteczniejszym docieraniu do odpowiednich odbiorców i promocji ofert.

MVP Aderlo Metaverse.

Czekam z niecierpliwością na udostępnienie MVP Aderlo Metaverse, a to już się stanie za kilka dni. Zbudowanie wirtualnego świata, który przenosi użytkowników do realistycznej galerii handlowej, brzmi bardzo intrygująco. Jestem ciekaw, jak to doświadczenie wpłynie na klientów i jak będzie się integrować z resztą ekosystemu ECAT eCommerce.

Jesteśmy podekscytowani, tym co wdrażamy. Zapowiada się, że Wiejski Targ MarketPlace i powiązane z nim inicjatywy dadzą ogromny potencjał rozwojowy na płaszczyźnie świata wirtualnego, a także świata realnego, fizycznego. Powstający MarketPlace Wiejski Targ, będzie ściśle współpracował z 2 000 Wiejskich Punktów Handlowych oraz 400 punktami Aderlo.

Szykujemy coś extra …

Czekamy na coś, co z pewnością spodoba się wszystkim akcjonariuszom i przyszłym klientom Wiejskiego Targu Marketplace. To MVP Aderlo Metaverse, czyli pierwsza jego wersja. Szykujemy dla Was coś EXTRA, aby każdy mógł skorzystać z możliwości, jakie daje połączenie całego ekosystemu ECAT eCommerce. Wkrótce udostępnimy Wam więcej informacji…

Z pozdrowieniami.

Pytania do Ciebie na koniec.

 1. Czego nauczyłeś/aś się z tego artykułu?
 2. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie?
 3. Czy masz jakieś przemyślenia, spostrzeżenia, uwagi, wnioski?
 4. Jakimi przemyśleniami chciałbyś się podzielić z czytelnikami bloga?
 5. Zanim jednak cokolwiek napiszesz, zapoznaj się z zasadami komentowania.
 6. Jeśli już znasz zasady komentowania, dodaj komentarz, aby wzbogacić treść artykułu o swoją konstruktywną opinię i swój punkt widzenia. Pomoże to innym głębiej zrozumieć dane zagadnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *