Szukaj
Podaj dalej:
Szukaj

Najczęściej spotykane błędy w umowie kredytowej, które są podstawą do jej unieważnienia?

Podaj dalej:
Dobrze jest wiedzieć, czym jest umowa kredytowa? Na jakie jej elementy warto zwrócić szczególną uwagę? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów kredytowych? Co możemy w takiej sytuacji zrobić, by unieważnić umowę, która zawiera takie błędy? Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź w poniższym artykule.

O czym przeczytasz?

Wiesz, że możesz mieć błędy w umowie kredytowej? To daje ci możliwość jej zmiany. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie Prawo Bankowe:

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

O ile taka ogólna definicja pasuje do wszystkich umów, to warto pamiętać, że każdy kredytodawca indywidualnie konstruuje warunki umów kredytowych, chociażby poprzez samodzielnie ustalenie wysokość odsetek czy prowizji. Umowy różnią się poszczególnymi zapisami, natomiast sama ich konstrukcja często jest podobna i dzieli się na dwie części.

 1. Pierwsza część ma charakter ogólny i odnosi się do wszystkich kredytobiorców,
 2. Natomiast druga dotyczy już konkretnego klienta.

Najczęściej popełniane błędy w umowie kredytowej:

Błędy w umowie kredytowej

 Wadliwe zapisy w umowach zawieranych na odległość

 • Błędy dotyczące warunków umowy
 • Błędna informacja na temat rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO)
 • Błędna informacja na temat warunków odstąpienia od umowy
 • Źle przeliczane koszty kredytu na niekorzyść Klienta

To tylko najważniejsze z błędów popełnianych przy zawieraniu umów kredytowych. Jeśli Klient znajdzie takie błędy w swojej umowie kredytowej, może wówczas starać się o Sankcję Kredytu Darmowego. Co za tym idzie, realnie może on odzyskać wtedy prowizję, odsetki oraz ubezpieczenie z takiej umowy kredytowej.

Kancelaria KNF Team oferuje bezpłatną analizę wstępną umowy pod kątem możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Sprawdzimy, czy Twoja umowa kredytu, czy pożyczki została poprawnie skonstruowana i czy zawiera niedozwolone zapisy.

Jakie informacje muszą znaleźć się w umowie kredytowej?

Oczywiście w każdej umowie znajdują się dane kredytobiorcy:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer PESEL,
 • Adres zameldowania,
 • Numer i seria dowodu osobistego oraz
 • Dane kredytodawcy.

Poza tymi danymi powinny się znaleźć również zapisy określające:

 • Kwotę, rodzaj i cel kredytu,
 • Okres kredytowania,
 • Termin i sposób otrzymania pieniędzy przez kredytobiorcę,
 • Harmonogram spłaty i zasady spłaty,
 • Informacje o kosztach zobowiązania,
 • Konsekwencje zaprzestania spłaty,
 • Sposób naliczania odsetek i zabezpieczenia kredytu,
 • Informacje dotyczące wcześniejszej spłaty i odstąpienia od umowy,
 • Zasady zmiany oprocentowania kredytu o raz informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Unieważnienie umowy kredytu – co warto wiedzieć?

Zacznijmy od tego, że przez pierwsze dwa tygodnie można po prostu odstąpić od kredytu, bez konieczności podawania konkretnego powodu i bez żadnych konsekwencji. Co do unieważnienia umowy kredytowej, to może z niej skorzystać zarówno bank, jak i sam klient. Mimo wszystko najczęściej z możliwości unieważnienia umowy kredytu korzystają kredytobiorcy.

Unieważnienie umowy najczęściej następuje ze względu na zapisy, które mogą być niedozwolone lub szkodliwe dla kredytobiorcy. O tym, czy występują one rzeczywiście w umowie, decyduje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). O unieważnieniu umowy natomiast decyduje Sąd, do którego skierowana została sprawa.

Unieważnienie umowy kredytu skutkuje dokonaniem odpowiednich rozliczeń. Każda ze stron odzyskuje wówczas włożone środki:

 • Kredytodawca – musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie zapłacone środki: prowizje, oprocentowanie czy poniesione dodatkowe opłaty.
 • Kredytobiorca – musi zwrócić całą sumę pożyczonych pieniędzy. Możliwe jest rozłożenie należności na raty, szczególnie przy większych zobowiązaniach.

O opinię nt. ,,Na jakie elementy umowy kredytowej warto zwrócić szczególną uwagę?”, poprosiliśmy Panią Milenę Stępień, doradcę prawnego z Kancelarii KNF Team.

,,Na wstępie powiem, że decyzja o wzięciu pożyczki powinna być dobrze przemyślana przez kredytobiorcę. Należy wziąć pod uwagę wysokość miesięcznych rat, tak aby nie stanowiły dla nas zbyt dużego obciążenia finansowego. Ważnym punktem jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy kredytowej, aby uniknąć nieporozumień. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na całkowitą kwotę kredytu do spłaty, wysokość oprocentowania oraz wysokość RRSO.

Natomiast w kwestii kredytów walutowych największym problemem jest rodzaj zawieranego kredytu. Z jednej strony mieliśmy kredyty denominowane, a z drugiej indeksowane. Innym problemem były niezrozumiałe sposoby przeliczania kursów tzn., że każdy Bank stosował własną tabelę, a tym samym Klient był zmuszany do spłaty kredytu po kursie przedstawionym przez Bank. Aby stwierdzić, wadliwość naszej umowy kredytobiorcy nie muszą radzić sobie sami, ponieważ zawsze mogą skorzystać z pomocy specjalistów i doradzić się w tej kwestii”.

Możesz uzyskać bezpłatny Pakiet Opieki Prawnej oraz 6 darmowych informacji prawnych w roku.

Z pozdrowieniami.

Pytania do Ciebie na koniec.

 1. Czego nauczyłeś/aś się z tego artykułu?
 2. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie?
 3. Czy masz jakieś przemyślenia, spostrzeżenia, uwagi, wnioski?
 4. Jakimi przemyśleniami chciałbyś się podzielić z czytelnikami bloga?
 5. Zanim jednak cokolwiek napiszesz, zapoznaj się z zasadami komentowania.
 6. Jeśli już znasz zasady komentowania, dodaj komentarz, aby wzbogacić treść artykułu o swoją konstruktywną opinię i swój punkt widzenia. Pomoże to innym głębiej zrozumieć dane zagadnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *